Laatu

Laatupolitiikka

KSW:n johto sitoutuu täyttämään kaikki lakisääteiset sitoumukset ja velvoitteet

KSW valmistaa laadukkaita tuotteita ja teräsrakenteita asiakkaidensa vaatimusten mukaisesti. Kaikki tuotteet valmistetaan sertifioidun järjestelmän mukaisesti ja tuotteet täyttävät asiakkaiden suunnitelmissa ja piirustuksissa määritellyt vaatimukset

KSW:ssä jokainen työntekijä vastaa oman työnsä korkeasta laadusta ja näin ollen tyytyväinen asiakas on laadun tärkein mittari

Valmistuksessa käytetään ainoastaan hyväksyttyjä materiaaleja ja menetelmiä. KSW pitää huolen siitä, että käytössä olevat laitteet ovat asianmukaisesti tarkastettuja ja huollettuja

KSW toimii sertifioitujen johtamis- ja laatujärjestelmien mukaisesti