Laatu

Laatupolitiikka

  • KSW:n johto sitoutuu täyttämään kaikki lakisääteiset sitoumukset ja velvoitteet
  • KSW valmistaa laadukkaita tuotteita ja teräsrakenteita asiakkaidensa vaatimusten mukaisesti. Kaikki tuotteet valmistetaan sertifioidun järjestelmän mukaisesti ja tuotteet täyttävät asiakkaiden suunnitelmissa ja piirustuksissa määritellyt vaatimukset
  • KSW:ssä jokainen työntekijä vastaa oman työnsä korkeasta laadusta ja näin ollen tyytyväinen asiakas on laadun tärkein mittari
  • Valmistuksessa käytetään ainoastaan hyväksyttyjä materiaaleja ja menetelmiä. KSW pitää huolen siitä, että käytössä olevat laitteet ovat asianmukaisesti tarkastettuja ja huollettuja
  • KSW toimii sertifioitujen johtamis- ja laatujärjestelmien mukaisesti